Home » Engineering

Engineering

Haalbaarheid | kostenefficiënt | technisch advies

Engineering heeft als doel technische onderdelen, constructies en/of systemen, zoals die van een machine, hun functie te laten vervullen. Daartoe wordt de werking ervan uitgezocht en uitgewerkt. Individueel of in teamverband worden passende onderdelen ontworpen, de te produceren onderdelen gemodelleerd en/of op technische tekeningen gespecificeerd. Samen met onze klanten wordt de maakbaarheid en functionaliteit van producten afgestemd. Na akkoord van onze klant worden de producten geproduceerd. Eventueel worden er prototypes gemaakt zodat er 1 op 1 kan worden getoetst en vastgesteld of de oplossing de juiste is.

Specialisten in techniek

Een engineer is een specialist in de engineering, veelal op het gebied van technische ontwikkeling. De term ‘engineer’ heeft verwantschap met ‘ingenieur’, maar het verwijst naar een bredere toepassing van technische functies.

In de praktijk verwijst de functienaam van een engineer vrijwel altijd naar een specifieke tak: zo zijn er bijvoorbeeld process engineers, software engineers en mechanical engineers.

Onder engineering in algemene zin wordt verstaan: het toepassen van wetenschappelijke, wiskundige, economische, sociale en/of praktische kennis voor het ontwerpen en bouwen van (technische) structuren, machines, apparaten, systemen en methodes.

In de meeste gevallen zijn engineers verantwoordelijk voor het geheel aan technologisch onderzoek, planning en berekeningen die nodig zijn voor een project waarbij technologie een voorname rol speelt. Algemeen gesteld zijn ze vaak verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vernieuwing en verbetering van een project. Meer specifiek kunnen dit zaken zijn als technisch advies, haalbaarheidsonderzoek, ontwerpvoorstellen, berekeningen van kostenefficiëntie en gebruikersanalyses. Hun precieze taken hangen af van het gebied waarin ze zich hebben gespecialiseerd.